How to survive a video presentation – Workshop // Resident Event by Weigh Station // online

15 December - h.15 -

Chësta manifestaziun é da ciafé te chisc lingac:

Todësch
Talian