Waag Café

Gnide a descurí nosc Waag Café. Pro n bun gusté, na marëna o n aperirif. Le café pita ince la poscibilité da fá co-working, da cumpré chertes por conzerc tratan i festivals o sciöche vitrina por artistes, artisć, artejans, artejans y designer. La scuadra formada da Roberto Tubaro, Stefano Predenz y Davides Asper se conforta da Ves saludé y da Ves dé le bëgnodü.